send link to app

Melka Ureal- ወመልክአ ዑራኤል無料

Melka Urealወመልክአ ዑራኤልአንቀጸ ጸሎትሐጹረ ጸሎትጸሎት በእንተ ሰላም
ምስጋና ጸሎትና መንበርከክ ላስታማሩኝ ለተከበሩ መልአከ መንክራት ግርማ ወንድሙ